fredag 24 augusti 2018


INSTÄLLD!!!Lördag 22/9  
Kl: 09-13  
Meditationsworkshop med sjungande kristallskålar med Cesilia Ekroth

Kristallskålar tillverkade av bergskristall skapar högfrekvent ljud som vibrerar in i våra kroppar, balanserar dem med jordens energi och leder oss till vårt eget högre medvetande, frid och kreativt flöde. Min mission är att förena mänskligt välbefinnande med förmåga att se bortom den givna världsbilden som håller oss tillbaka från friheten att följa vårt hjärta och inre vetande om en djupare mening med våra liv. Med kristallskålarnas hjälp och guidad meditation med innehåll ut boken LIV, leds vi in till vår förmåga att sätta oss själva i de tillstånd som håller oss i kreativt välmående. Vi använder vår röst som det helande organ den är född att vara och vi blir ett med naturens flödande kreativitet. Livets magi är medfödd i oss och finns alltid tillgänglig. Dagen blir vår gemensamma, där allas ökade frekvenser ger varandra flöde. Innehållet är hämtat ur författarens/workshopledarens bok: LIV - Allting avgörs innan det börjar, 
www.bakomytan.se 

Plats: Mejeriet Ensemblesalen i Västervik 
Kostnad: Medlem 550 kr, Icke medlem 750 kr. Kontanter. 
Bindande anmälan till Petra 0706448317 gärna sms senast: 14 September. Anmälningsavgift 200 kr, betalas till Petras swish vid anmälan eller senast den 14 September. 
Minst 5 och Max 20 deltagare.